Friday, 17 February 2012

ಜಯಂತ್ ನುಡಿ

ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಡುಗಳು ಸುಮಧುರವಾಗಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತನಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಹಾಡುಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಬರಲೆಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ.  


- ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ
ಖ್ಯಾತ ಗೀತರಚನಕಾರರು 

No comments:

Post a Comment